Երկրաբանական ծառայություն

Մենք իրականացնում ենք հողի և բնահողի հատկությունների հետազոտություն, վերլուծություն և գնահատում: Մեր թիմը կատարում է հորատման աշխատանքներ և տրամադրում է ճարտարագիտական երկրաբանական հաշվետվություններ: Մենք հանդիսանում ենք տարածաշրջանում միակ CPT սարքի սեփականատերերը և շահագործողները, որը տեղում փորձարկում է կատարում՝ որոշելու հողի չխախտված հատկությունները, այն է՝ ծայրային ճնշումը, շփման թևերի ցուղանիշները, ծակոտիների ճնշումը և սեյսմիկ ցուցանիշները: Բացի այդ, մենք ունենք տեղանքից դուրս գտնվող լաբորատորիա, որի դեպքում հողի նմուշները կարող են հետազոտվել՝ որոշելու հողերի և ապարների նմուշների ֆիզիկական և մեխանիկական բնութագրերի ամբողջ շրջանակը:
Vallex Group