Սարքավորումների սպասարկում և վերանորոգում

 • Էքսկավատորի / արտափորիչի / կռունկի սլաքի և բռնակի վերանորոգում
 • Իրականացնում ենք էքսկավատորի / արտափորիչի / կռունկի սլաքների և բռնակների վերանորոգում:
 • Իրականացնում ենք էքսկավատորների աշխատանքային շերեփների մաշված բլթանցքների վերանորոգում՝ մակահալման և ներտաշման մեթոդով:
 • Վերանորոգումը հնարավոր է իրականացնել դաշտային պայմաններում՝ պատվիրատուի տարածքում։
 • Կախովի սարքավորումների վերանորոգում
 • Իրականացնում ենք “գործարանային չափս”-ին համապատասխան բլթանցքների և ծխնիների մակահալում և ներտաշում դաշտային պայմաններում՝ պատվիրատուի տարածքում։
 • Իրականացնում ենք տարատեսակ կախովի սարքավորումների վերանորոգում՝ հերթաշերեփներ, շերեփներ, փխրիչներ և այլն։
 • Դաշտային պայմաններում ճաքերի վերանորոգում, ադապտերների փոխարինում, ծխնիների ներտաշում, ներպատում Hardox մաշակայուն պողպատով։
 • Կատարում ենք եզրերի, ծխնիների, ջարդիչների, շերեփի կողամասերի և հատակի փոխարինում:
 • Ոչ ստանդարտ կախովի սարքավորումների արտադրություն
 • Պատվերով նախագծում ենք և արտադրում շերեփներ և փխրիչներ։
 • Նոր ոչ ստանդարտ կախովի սարքավորումների նախագծում
 • Ոչ ստանդարտ կախովի սարքավորումների նախագծում և արտադրություն:
 • Գյուղատնտեսական (մեքենաների) կախովի սարքավորումների արտադրություն
 • Ինքնաթափի թափքի պաշտպանություն Hardox մաշակայուն պողպատով
 • Թափքի վերանորոգում և ներպատում (ֆուտերում)։
 • Արդյունաբերական սարքավորումների արտադրություն
 • Արդյունաբերական սարքավորումների արտադրություն՝ տակառներ, գուռեր, խառնիչներ և այլ տարաներ՝ սովորական կամ չժանգոտվող պողպատից։
 • Ջրցան մեքենաների տակառների արտադրություն։
 • Արտադրում ենք ջրի ու վառելիքի ցիստեռներ և ջրցան մեքենաներ՝ МЗКТ, МАЗ, Камаз և այլ մեքենաների հիմքի վրա։
 • Ցիստեռնի ծավալն ու լրացուցիչ սարքավորումները՝ ըստ պատվիրատուի ցանկության։
 • Ոչ ստանդարտ պաշտպանիչ տարրերի արտադրություն Hardox պողպատից։
 • Դետալների ձևում՝ պլազմային և գազային ավտոմատ կտրատմամբ / կտրումով մինչև 120 մմ թերթավոր պողպատից։
 • Պատվիրատուի էսքիզներով իրականացնում ենք թերթավոր մետաղի ձևում։
Vallex Group