Ծառայություններ

Մեր ծառայությունները

Լեռնահանքային
ծառայություն

Լեռնահանքային ծառայությունը մատուցում է ամբողջական, համապարփակ ...

Իմացեք ավելին

Տեղագրություն և
գեոդեզիա

Տոպոգեոդեզիական բաժինն իրականացնում է ռելիեֆի չափագրման աշխատանքներ՝ ...

Իմացեք ավելին

Հիդրոտեխնիկական ծառայություն

Մենք գնահատում և նախագծում ենք հիդրոտեխնիկական համակարգեր` ...

Իմացեք ավելին

Երկրաբանական ծառայություն

Մենք իրականացնում ենք հողի և բնահողի հատկությունների հետազոտություն ...

Իմացեք ավելին

Էներգետիկ ծառայություն

Մենք մատուցում ենք ծառայություններ հանքերի և գործարանների էլեկտրական ենթակառուցվածքի...

Իմացեք ավելին

Քաղաքացիական ճարտարագիտության ծառայություն

Մենք եզակի դիրք ունենք Հայաստանում՝ տրամադրելու ճարտարագիտական ․․․

Իմացեք ավելին

Փորձարարական լաբորատորիա

Մենք փորձարարական լաբորատորիա ենք Հայաստանում հանքարդյունաբերական և․․․

Իմացեք ավելին

Երկրաբանական լաբորատորիա

Մեր թիմը զբաղվում է տարբեր տեսակի հանքաքարերի վերամշակման խնդիրներո...

Իմացեք ավելին

Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում

Էքսկավատորի / արտափորիչի / ...

Իմացեք ավելին

Մինչև

0 %
կորզում

0
ժամ

Մինչև

0 %
Տրանսպորտային
ծախսերի իջեցում

Մոտ

0
ջերմոցային գազերի
արտանետումներ
Vallex Group