Հիդրոտեխնիկական ծառայություն

Մենք զբաղվում ենք հիդրոտեխնիկական համակարգերի գնահատմամբ և նախագծմամբ՝ ջրամբարներ, հեղեղատար խողովակներ, ջրահեռացման համակարգեր, ճնշումային և ոչ ճնշումային խողովակաշարեր, տարբեր տեսակի ամբարտակներ, ջրամատակարարման համակարգեր, հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ, պոմպակայաններ: Տասնամյակների ընթացքում մեր հաստատությունը նախագծել է Հայաստանի և նախկին ԽՍՀՄ որոշ այլ երկրների պոչամբարները: Ներկայումս այն միակ հավաստագրված կազմակերպությունն է Հայաստանում, որը մատուցում է նման ծառայություններ։
Vallex Group