APL (Մթնոլորտային Պոլիմիներալային Տարալուծում)

APL

Համաձայն Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական հանձնաժողովի (IPCC) տվյալների՝ ջերմոցային գազերի արտանետումների ավելի քան 16%-ը  գոյանում է տրանսպորտի ոլորտում։ Բացի այդ, դրանք ամբողջ աշխարհում հանքերի համար անբաժանելի ծախսերի կենտրոններ են: Մենք ձգտում ենք փոխել դա և հպարտ ենք ներկայացնելու տարիների գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները (R&D)՝ խտանյութի մշակման տեխնոլոգիան, որը կփոխի հանքերի պատկերացումները մետաղների կորզման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և մատակարարման շղթայի արդյունավետության մասին՝ համաշխարհային մասշտաբով:

Մեր թիմը աշխատում է APL նախագծի վրա ավելի քան 5 տարի և նպատակ ունի ստեղծել ծախսարդյունավետ գործընթացի ուղի, որը թույլ է տալիս պղնձի կաթոդ արտադրել պղնձի խտանյութից տեղում՝ առանց ձուլարանի փուլի կարիքի: Ծծումբով հարուստ պղնձի խտանյութերն այժմ կարող են ուղղակիորեն տեղում վերամշակվել պղնձի կաթոդների՝ ակնհայտ առևտրային և բնապահպանական առավելություններով:

APL-ի հիմնական առավելությունները`

Պղնձի կորզում խտանյութերից մինչև 98%՝
Ընտրված ​​խտանյութերով APL-ն խտանյութերից մինչև 98% պղինձ կորզում է 8 ժամից պակաս ժամանակում:

Մթնոլորտային ճնշում՝
APL-ը չի պահանջում բարձր ճնշում, հետևաբար թանկարժեք ավտոկլավների կարիք չկա:

Ցածր ջերմաստիճանի գործընթաց՝
Տարալուծումը տեղի է ունենում 95 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում՝ առանց բարձր ջերմաստիճանի կամ բարդ և թանկարժեք արտաքին ջեռուցման համակարգերի:

Բարձրորակ կարգի կաթոդի արտադրություն՝
APL-ն ներառում է ստանդարտ SX-EW տեխնոլոգիական փուլը, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ 99,99% պղնձի կաթոդներ։

Ծախսերի զգալի խնայողություն՝
Խտանյութերի առաքման փոխարեն հանքերն այժմ կարող են առաքել կաթոդներ՝ զգալիորեն նվազեցնելով տրանսպորտային ծախսերը:

Ցածր էկոլոգիական հետք՝
Ի տարբերություն ձուլման, APL-ն չի արտադրում հեղուկ կամ գազային աղտոտիչներ, ինչը թույլ է տալիս կիրառել գրեթե Զրոյական Արտանետման քաղաքականությունը՝ ազատելով մեր մոլորակը ջերմոցային գազերի զգալի քանակից:

Խտանյութերից պղնձի կորզման ավելացում՝
APL-ի ամբողջական ինտեգրմամբ՝ հանքերը կարող են արտադրել և մշակել ցածր կարգի պղնձի խտանյութեր՝ դրանով իսկ մեծացնելով պղնձի առաջնային կորզումը և, որպես հետևանք, ավելացնելով պղնձի ընդհանուր կորզումներն ավելի քան 5% կետով:

Հանքաքարի պաշարների ավելացում՝
Հանքանյութը, որի հանքաքարի պարունակությունը մոտ է անջատման, այժմ ենթակա է մշակման, ինչը մեծացնում է հանքավայրի տնտեսական պաշարները։

Ոսկու և արծաթի կոնցենտրացիայի ավելացում՝
Ոսկու և արծաթի անսահմանափակ տնտեսական վերականգնում` մշակման համար ցածր մակարդակից մինչև մշակելի մակարդակ:

Vallex Group