Քաղաքացիական ճարտարագիտության ծառայություն

Մենք եզակի դիրք ունենք Հայաստանում՝ տրամադրելու ճարտարագիտական ծառայությունների ամբողջական շրջանակը, ներառյալ.
  • մեխանիկական և կառուցվածքային նախագծում;
  • ճարտարապետություն;
  • տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածք;
  • ծրագրի ծախսերի գնահատում և բյուջետավորում:
Մեր մասնագիտացումը և հպարտությունը հանքարդյունաբերությունն ու ծանր արդյունաբերությունն են, և մենք շարունակում ենք բավարարել Հայաստանում մեր հաճախորդների կարիքները այս ոլորտներում:
Vallex Group