Երկրաբանական լաբորատորիա

Մենք տարված ենք երկրաբանությամբ: Մեր թիմը զբաղվում է տարբեր տեսակի հանքաքարերի վերամշակման խնդիրներով, հարստացման օպտիմալ մեթոդների ընտրությամբ, հանքաքարերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրությամբ և հանքաբանական վերլուծության հարցերով։ Երկրաբանական լաբորատորիան բաղկացած է հետևյալ ստորաբաժանումներից.
  • Միներալոգիայի և պետրոգրաֆիայի լաբորատորիա՝ հանքայնացման տեսակի ըմբռնումը նույնքան կարևոր է մշակման մեթոդների ընտրության համար, որքան հանքաքարի տարրերի ցանկը: Հանքաքարի քանակական և որակական բնութագրերի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս տեղեկություններ ստանալ օգտակար մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց ուղեկցող դատարկ հանքային ապարների մասին։ 
  • Հանքայնացման լաբորատորիա՝ ուսումնասիրում է որոշակի գործընթացների համապատասխանությունը, դրանց կիրառելիությունը հանքայնացման որոշակի տեսակի նկատմամբ: Արդյունքում մեր մասնագետները կարող են առաջարկություններ տալ հարստացման ամենաարդյունավետ մեթոդի ընտրության վերաբերյալ, որը կապահովի տվյալ հանքաքարից մետաղների առավելագույն արդյունահանումը։
  • Նմուշների պատրաստման լաբորատորիա՝ հանքաքարի վերամշակման առաջին և ամենակարևոր փուլն է, այստեղ սխալներն անթույլատրելի են։ Նախապատրաստական ​​գործընթացները ներառում են հանքաքարի մանրացումը, մանրացումը, չորացումը և փաթեթավորումը: Նմուշառման գործընթացի ճիշտ և հետևողական կազմակերպման մեր բազմամյա փորձը երաշխավորում է մեր հաճախորդների կողմից ներկայացուցչական նմուշների ստացումը, ինչը հետագա բոլոր թեստերի հուսալիության կարևորագույն պայմանն է:
Vallex Group